»
Nouveautés et Projets » Projets » L’ASDR, solliciteur du projet POSDRU (2012 – 2014) intitulé "Une possibilité d’emploi pour les femmes et les jeunes du milieu rural!"

L’ASDR, solliciteur du projet POSDRU (2012 – 2014) intitulé "Une possibilité d’emploi pour les femmes et les jeunes du milieu rural!"

ID: 88071 (2012 – 2014)

Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul major de interventie 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

Solicitant: Asociatia pentru Sprijinirea Dezvoltarii Rurale – ASDR , Dezmir, jud. Cluj
Partener: Asociatia Inceptus România, Cluj-Napoca

Durata proiectului: martie 2012 – februarie 2014

Obiectivul general: Îmbunatatirea abilitatilor, cunostintelor, cresterea expertizei si dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru persoane aflate în cautarea unui loc de munca, persoane ocupate în agricultura de subzistenta din zone rurale din Regiunea Nord Vest în vederea facilitarii accesului la ocupare si initierea de afaceri non-agricole.

Obiective specifice:
1. Dezvoltarea programelor integrate pentru informare, consiliere profesionala, formare profesionala, ocupare si alte masuri de sprijin pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de munca si persoanele ocupate în agricultura de subzistenta.
2. Promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale prin furnizarea de cursuri în domeniul antreprenorial si încurajarea demararii unei noi afaceri.

Grupul-tinta al proiectului este format din 200 de persoane din mediul rural (100 de persoane aflate în cautarea unui loc de munca si 100 de persoane ocupate în agricultura de subzistenta). Zona de implementare: Regiunea Nord-Vest, in special jud. Cluj, in comunele apartinatoare Grupului de Actiune Locala - GAL Somes Transilvan.

Proiectul urmareste oferirea unor servicii integrate care sa includa:
a. sprijinirea si motivarea în vederea participarii la programe de formare profesionala si la o mai buna adaptare la conditiile de pe piata muncii;
b. informarea si consilierea profesionala pentru un numar de 200 de persoane;
c. asigurarea medierii pentru un numar de 100 de persoane - proiectul îsi propune plasarea pe piata muncii a cel putin 8 persoane;
d. formare profesionala pentru un numar de 50 persoane care vor participa la cursuri de calificare profesionala (autorizate CNFPA): cursuri gratuite de coafura si manichiura / pedichiura (25 de persoane participante la cursul de coafura, 25 de persoane participante la cursul de manichiura / pedichiura);
e. 25 de persoane vor participa la cursul de instruire antreprenoriala, dintre care 10 vor fi persoane care au participat deja la unul dintre cursurile de formare.

"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei."