»
Achizitii » Anunt achizitie de echipamente IT - atribuit

Anunt achizitie de echipamente IT - atribuit


ANUNT PUBLICITAR

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE IT:

(Laptopuri) – cod CPV 30213100-6 si Licente de sftware - cod CPV 48000000 - 8Asociatia pentru Sprijinirea Dezvoltarii Rurale - ASDR lanseaza aceasta cerere de oferte pentru achizitia de Echipamente informatice (Laptopuri) si Licente software, necesare implementarii proiectului intitulat “O sansa la ocupare pentru femeile si tinerii din mediul rural ”
, POSDRU/110/5.2/G/88071.

1. Obiectul contractului: se vor achizitiona urmatoarele echipament IT(Laptopuri) ?i licen?e software:
Echipamente IT ?i licen?e software
- 10 buc. Laptop (cod CPV 30213100-6)
- 10 buc. Licen?e Windows, Office, Antivirus (cod CPV 48000000-8) pentru laptopuri ;
Caracteristicile tehnice minimale sunt prevazute în Caietul de sarcini in cadrul Documentatiei pentru ofertanti..

2. Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul major de interventie 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca, “O sansa la ocupare pentru femeile si tinerii din mediul rural!” ID proiect 88071;

3. Adresa achizitorului: Asociatia pentru Sprijinirea Dezvoltarii Rurale – ASDR, str. Viilor nr. 15, sat Dezmir, com. Apahida, jud. Cluj, CIF: 17102676, Nr. Registrul Asociatiilor si Fundatiilor Cluj : 1/05.01.2005, tel/fax: 0264 438224, tel. mobil: 0744 470723, e-mail: asdr_dezmir@yahoo.com, www.asdr.ro.

4. Ofertele se trimit/depun, in plic inchis, la biroul de proiect din municipiul Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 10, cam. 26 (Asociatia Inceptus), pana la data de 19.07.2013, ora 16,00. Pe plic se va mentiona ”Oferta echipamente IT – pentru Asociatia pentru Sprijinirea Dezvoltarii Rurale – ASDR, proiect ID: 88071”.


Persoane de contact: Claudia Maria Ioncu - responsabil financiar, tel.: 0744646654,
Viorica Paulina Rusu - manager proiect, tel. 0757574774,
e-mail: asdr_dezmir@yahoo.com.