»
Achizitii » Anunt publicitar achizitia de servicii auditare financiara - atribuit

Anunt publicitar achizitia de servicii auditare financiara - atribuit


COD CPV: 79212100-4


Asociatia pentru Sprijinirea Dezvoltarii Rurale – ASDR, lanseaza aceasta cerere de oferte pentru achizitia de “servicii auditare financiara”, COD CPV: 79212100-4, necesare implementarii proiectului intitulat “O sansa la ocupare pentru femeile si tinerii din mediul rural!”, ID: 88071.

1.Obiectul contractului de achizitie: se vor achizitiona servicii de auditare finaciara necesare implementarii proiectului.
2.Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5 - Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul major de interventie 5.2 - Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca, ID proiect 88071;
3.Solicitant: Asociatia pentru Sprijinirea Dezvoltarii Rurale – ASDR, partener: Asociatia Inceptus Romania;
4.Adresa achizitorului: localitatea Dezmir, str. Viilor nr. 15, com. Apahida, jud. Cluj, cod postal: 407039, tel./ fax: 0264 438224,
tel. mobil: 0744 470723, 0757 574774 ;
5.Oferta va respecta cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini, precum si conditiile de depunere a ofertei din Instructiunile pentru participanti. Pentru obtinerea acestor documente, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: asdr_dezmir@yahoo.com sau la biroul de proiect din Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 10, cam. 26;
6.Ofertele se trimit la adresa de e-mail : asdr_dezmir@yahoo.com sau se depun la biroul de proiect din Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 10, cam. 26, pana la data de 17.05.2012, ora 15.

Persoane de contact privind achizitia:
Claudia Ioncu, responsabil financiar, tel: 0744.646.654
Viorica Rusu, manager proiect, tel. 0757 574774
e-mail: asdr_dezmir@yahoo.com